Harmonizácia čakier

čakry Naše telo má energetický systém, ktorý energiu prijíma a vyžaruje. Miesta, kde je vyžarovanie najintenzívnejšie sa nazývajú čakry. Ich umiestnenie na tele je v miestach, ktoré veľmi dobre poznáme. Ak máme nejaký problém, úplne prirodzene sa chytíme za čelo alebo oprieme hlavu do dlaní. Ak nás trápi láska — bolí nás pri srdci, ak máme smútok, pichá nás pod rebrom atď. Už od dávna sme si takto pomáhali pri popisovaní problémov. A pritom sme nevedome ukazovali na svoje čakry. Každá z čakier má svoje priradené vlastnosti, schopnosti, spojitosť s naším fyzickým vnímaním, ale aj s našou dušou.

A práve energetická disharmónia sa prejaví ako to naše známe pichnutie pri srdci, bolesť v hlave, strach, tlak alebo iné. Sme ako koryto rieky, cez ktorú tečie voda. Ak voda narazí na prekážku, zastaví sa jej tok, spomalí prúd a tak sa niektoré časti za prekážkou môžu dokonca ocitnúť v situácii, že sú bez vody. Niekedy je vody tak málo, že sa musí  čakať kým sa voda nahromadí a prelomí hrádzu. Ak by sme to preložili do reči tela, tak energii vytvoríme blok, ktorý spomalí, obmedzí alebo zastaví jej tok . Energia potom naráža a môže vytvoriť pocit bolesti.

Čo sú čakry?

Čakra znamená v Sanskrite disk alebo koleso a označuje jedno zo siedmych základných energetických centier nášho tela. Každé z centier sa viaže na jednu z významných žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré sa odkonárujú od chrbtice, a súčasne sa vzťahuje na rôzne úrovne vedomia, na rôzne archetypy, vývojové štádiá života, farby, zvuky, funkcie ľudského tela a mnoho iných.

Sú rôzne prístupy k čakrám. Najznámejší ich delí na sedem základných čakier (vo vedľajšom obrázku sú symbolizované zdola nahor, od prvej dole po siedmu celkom hore):
1. koreňová
2. sakrálna
3. pupočná/Solar Plexus
4. srdcová
5. hrdelná
6. čelová/Tretie oko
7. korunná.

Rozloženie čakier je znázornené na obrázku v časti Kundalíni línia (energia, ktorá prúdi naším telom).

Všetky párne čakry zosobňujú “ženské” vlastnosti ako uvoľnenosť a otvorenosť. Upevňujú naše právo cítiť, milovať a vidieť.

Nepárne čakry zosobňujú ”mužské” vlastnosti: presadiť svoju vôľu a upevniť právo mať, požadovať, hovoriť a vedieť.

Každá čakra zodpovedá za iné orgány v ľudskom tele a za iné psychické schopnosti. Ak má dostatok energie, človek funguje bez problémov. Ak energia v čakre poklesne, dostavia sa problémy a choroby.

Cieľom tejto procedúry je pomocou prikladania polodrahokamov, úmerne k svojmu vývoju, nechať voľne plynúť energiu na každej z úrovní a dosiahnuť tak stav harmónie tela a ducha, vyjadreného vibračnými poľami a prúdením energií.
Táto metóda pomáha pri:
- doliečení zdravotných problémov
- vylepšení osobnej psychickej harmónie (napr. stres, depresia..)
- celkovej ochrane organizmu a posilnení imunitného systému.

webdesign netropolis